firma ms expert - Usługi rachunkowe Warszawa

Podstawowy zakres usług księgowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług

 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków

 • sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji i sprawozdań

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS

Podstawowy zakres usług kadrowo - płacowych:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • rozliczanie zwolnień lekarskich, rozliczanie przysługujących urlopów i świadczeń

 • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS

 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

 • sporządzanie przelewów z tytułu wynagrodzeń

 • wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników (na żądanie)

 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (PIT - 11)

Usługi dodatkowe:

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości

 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

 • przygotowanie odwołań, wyjaśnień, wniosków w trakcie i po kontroli

 • doradztwo podatkowe

 • doradztwo prawne